+36 1 501 34 63 hello@kerkom.hu

A történelmi magyar Felvidékről

Ismerje meg a Duna északi területén, a Kisalföld folytatásaként elterülő, jellemzően magyarok lakta területet.

Földrajzi elhelyezkedés

Felső-Magyarország, illetve a Felföld fogalmába beleértették nem csak a mai Szlovákia hegyvidékeit, hanem a ma Magyarországon található Zempléni-hegység, Bükk-vidék, Mátra, Cserhát és Börzsöny térségeit is. Ugyanakkor a Felvidék fogalmától eltérően Felső-Magyarországhoz, illetve a Felföldhöz nem tartozott hozzá a később Csehszlovákiához, majd Szlovákiához került Mátyusföld, Csallóköz és Zempléni-sík.

A Felvidék történelme

Felső-Magyarország vagy Felföld a történelmi Magyar Királyság északi, magasabban elterülő területeinek neve volt a 19. századig, amikortól e neveket fokozatosan kiszorította a Felvidék elnevezés.

A Felső-Magyarország és a Felföld elnevezések a Felvidék névnél kevésbé hordoznak ideológiai-politikai töltetet a magyar-szlovák területi-szupremáciai viták történetét illetően. Az előbbi neveket e viták felforrósodása előtt használták és a fogalmuk nem volt semmilyen tekintettel a későbbi államhatárokra, eltérően a Felvidék szótól, amely a trianoni békeszerződést követően Csehszlovákiához került Szlovákiát kezdte el jelenteni.

Felső-Magyarország alatt a kora újkorban (a 16–18. század folyamán egyértelműen) a későbbi Felföld, Felvidék keleti részét, az úgynevezett „tizenhárom vármegyét” értették. Ezek: Borsod, Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Ung, Sáros, Szepes, Gömör, Torna és Heves–Külső-Szolnok vármegyék. Az adott történelmi korszakban tehát a későbbitől lényegesen eltérő területet: a mai Kelet-Szlovákiát, Kárpátalja Máramaros nélküli részét és Északkelet-Magyarországot foglalta magában. A Pozsony-, illetve Bécs-központú szemléletnek megfelelően a „Felvidék” tizenegy nyugati vármegyéje alkotta ugyanakkor az alsó-magyarországi kerületet.

Kurtaszoknyás népviselet

Alsó-Garam völgye és a Garamtól Komárom irányában elterülő dombvidéken, a Palócföld és Kisalföld határán levő területen mindkét nagytáj néprajzi jellemzőit fellelhetjük. Az Alsó-Garam-menti kuriózum azonban az úgynevezett „kurtaszoknyás hatfalu” sajátos elkülönülése, melyek: Bart, Bény, Garampáld, Kéménd, Kisgyarmat és Kőhídgyarmat különállására és összatartozására számos magyarázat létezik: az egyik egészen az államalapításkori bényi sáncrendszer építésére és kiszolgálására vezeti vissza a falucsoport elkülönülését.

A nők csörgős piros csizmát, ráncos pörgős szoknyát viseltek, melyből akár tízet is felvettek. Fodros ing, karjukon szalaggal, a . “karravalóval” nyakukban szalagokból nyakbavaló és többsoros lapos ezüst gyönggyel ékeskedtek.

A hagyomány egyrészt úgy tartja, az ősrégi magyar népviseletből származik, abból az időből, amikor a magyarok lóháton közlekedtek, így a nőknél a rövid szoknya nem akadályozta a nyeregben való ülést

Bart - a kurtaszoknyás falu

….

Híres magyarok a Felvidékről

Évszázadokra visszatekintve és a jelen…

Andrássy Gyula

A Magyar királyság 3. miniszterelnöke

Jókai Mór

Regényíró, a “nagy magyar mesemondó”

Blaha Lujza

Magyar színésznő, “a nemzet csalogánya”

Balassi Bálint

A magyar költészet első kiemelkedő művelője

Mikszáth Kálmán

Magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő